Cat Cat Village
สถานที่เที่ยวทั่วไทย

Cat Cat Village เที่ยวประเทศเวียดนาม ความงดงามที่ใครๆก็อยากสัมผัส

สำหรับใครที่อยากจะเดินทางไปท่องเที่ยวต่างประเทศ วันนี้เราพาท่านเดินทางไปที่ประเทศเพื่อนบ้านอย่างเวียดนาม ไปใช้ชีวิตแบบสโลว์ไลฟ์ ที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งที่เต็มไปด้วยธรรมชาติที่สวยงามมีชื่อว่า Cat Cat Village พื้นที่โดยรอบจะเต็มไปด้วยภูเขา ทุ่งนาข้าวแบบขั้นบันไดที่มองไม่สุดลูกหูลูกตา เป็นหมู่บ้านที่มีวิถีชีวิตที่มีความเป็นเอกลักษณ์ อยู่ในเมืองซาปา ที่รับรองว่าจะเป็นแหล่งชาร์จพลังชีวิตให้คุณได้อย่างเต็มที่ พื้นที่ที่สวยงามของเมืองซาปา ประเทศเวียดนามนะหมู่บ้านเล็กๆแห่งนี้จะเป็นอย่างไรไปชมกันเลย

Cat Cat Village เวียดนาม

เที่ยวเมืองซาปา ประเทศเวียดนาม ชมวิถีชีวิตภายในหมู่บ้าน Cat Cat Village

สถานที่ท่องเที่ยว เมืองซาปา อยู่ในจังหวัดลาวไก ประเทศเวียดนาม ซึ่งเมืองแห่งนี้จะอยู่ทางตอนเหนือของประเทศ มีหมู่บ้าน Cat Cat Village ของชาวม้งดำ เป็นหมู่บ้านเล็กๆถูกรายล้อมไปด้วย ธรรมชาติ ที่สวยงาม มีภูเขาหลายรูปที่ตั้งโดดเด่นสลับซับซ้อน พื้นที่ที่ถูกธรรมชาติครอบงำ มีความสวยงามดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้าไปชมวิถีชีวิตของชาวบ้าน ภายในหมู่บ้านจะประกอบอาชีพเกษตรกรรมปลูกนาข้าวแบบขั้นบันได มีภูเขา น้ำตก ให้เราได้เดินเที่ยวชม ที่นี่จะมีบรรยากาศดีตลอดทั้งปีตลอดทั้งวัน เมื่อถึงฤดูหนาวอุณหภูมิก็จะลดลงอย่างที่สุด พื้นที่น่าเที่ยวของสถานที่แห่งนี้ก็คือ ทิวทัศน์หลักล้านของทุ่งนาข้าวขั้นบันได ที่นี่จะมีความสวยงามเปลี่ยนแปลงไปตามฤดูกาล จะเปรียบเสมือนภาคเหนือของประเทศไทย มีจุดชมวิวทะเลหมอกที่สวยงามซึ่งก็ดูเข้ากันได้ดีกับภูเขาสูงเพราะที่นี่จะมีภูเขาที่งดงามจำนวนมาก เมื่อถึงฤดูหนาวสายหมอกที่ปกคลุมสีขาวบริสุทธิ์ จะทำให้บรรยากาศของที่นี่สวยงามที่เต็มไปด้วยหมอก นอกจากนี้ยังมีน้ำตกที่สวยงาม ที่นี่มีน้ำตกที่สวยที่สุดในเมืองซาปา เป็นลักษณะของน้ำที่มีสีฟ้างดงาม หลังจากที่ไปดูน้ำตกแล้วท่านจะได้เดินชมวิถีชีวิตของชาวบ้านภายในหมู่บ้าน ชมชีวิตความเป็นอยู่ การดำรงชีวิต วัฒนธรรม ศึกษาความเป็นอยู่ของชาวม้งดำที่รับรองว่าจะประทับใจแน่นอน แถมยังมีการแสดงต้อนรับนักท่องเที่ยวของชาวบ้านที่ดูสวยงามและน่ารักเป็นอย่างยิ่ง

Cat Cat Village เมืองปาซา

สถานที่ท่องเที่ยวในหมู่บ้าน Cat Cat Village ของเมืองซาปา ประเทศเวียดนาม เป็นเมืองเล็กๆที่รับรองว่าธรรมชาติที่สวยงามจะช่วยบำบัดความสุขให้ท่านได้อย่างแน่นอน ท่านจะสามารถสูดรับอากาศที่บริสุทธิ์ สามารถชมธรรมชาติที่งดงามได้แบบจุใจ แถมได้เรียนรู้วัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้าน ที่รับรองว่าแต่ละสถานที่นี้จะถูกใจท่านอย่างแน่นอน 

Related Posts

Zai