Prater
เที่ยวต่างประเทศ

Prater ไปนั่งชิงช้าสวรรค์ขนาดใหญ่อันโดดเด่นที่ประเทศออสเตรีย

ในประเทศอันแสนเรียบง่ายนั้น พวกเขาก็มี Prater สวนสาธารณะขนาดใหญ่ที่มีจุดเด่นเป็นชิงช้าสวรรค์อันโดดเด่นที่ตัวอยู่กลางเมืองเวียนนาประเทศออสเตรีย โดยชื่อเต็มของพวกเขาก็คือ Wurstelprater ก่อนที่ถูกเรียกสั้น ๆ ด้วยชื่อหลังของ สวนสนุก แห่งนี้ ส่วนชื่อของที่นี่ก็ถูกตั้งมาจากคำว่า สวน ซึ่งก็เป็นไปตามสิ่งแวดล้อมของที่แห่งนี้นั่นเอง ก่อนพื้นที่ ๆ ถูกส่งต่อมากรุ่นสู่รุ่นมากมาย จนกระทั่งวันหนึ่งที่พวกเขาได้กลายเป็นสวนสาธารณะในปี 1966 พร้อมเครื่องเล่นหลายรูปแบบที่เป็นจุดเด่นของเวียนนาในที่สุด สถานที่ท่องเที่ยว                ประวัติศาสตร์ของที่ตั้ง Prater ได้เกิดขึ้นมาตั้งแต่ปี 1162 ที่ทางกษัตริย์ Friedrich I ของออสเตรียได้มอบที่ดินให้แก่ขุนนางที่ชื่อว่า Prato จนชื่อเรียกเดียวกันกับสวนสนุกจะกลายเป็นคำเรียกสถานที่ในบริเวณเดียวกันกับ Freudenau ภายในกรุงเวียน จนกระทั่งในปี 1560 ทางกษัตริย์ Maximilian II จะซื้อที่แห่งนี้มาทำเป็นพื้นที่ล่าสัตว์ ก่อนที่ในปี 1766 กษัตริย์ Joseph II จะประกาศให้พื้นที่แห่งนี้เป็นของสาธารณประโยชน์ ไม่ว่าจะเป็นการตั้งร้านกาแฟต่าง ๆ รวมถึงการยกเลิกล่าสัตว์ในช่วงยุค 1920 เป็นต้นมา จุดเด่นที่สุดของ Prater ก็หนีไม่พ้นทาง Wiener […]