เปตรา
ที่เที่ยวธรรมชาติ เที่ยวต่างประเทศ

เปตรา จากเมืองสาบสูญสู่แหล่งท่องเที่ยวแสนสำคัญในประเทศจอร์แดน

ด้วยความที่อารยธรรมของมนุษย์นั้นมียาวนานมากกว่าพันปี เลยทำให้มีการสร้างเมืองขึ้นตามสถานที่ต่างๆ ทั่วโลกมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ซึ่งบางแห่งก็เสื่อมสลายไปตามกาลเวลาและถูกฝังอยู่ในหน้าประวัติศาสตร์ บางแห่งก็สามารถเอาตัวรอดมาได้จนถึงปัจจุบัน แต่กระนั้นก็ยังมีเมืองในอดีตหลายแห่งที่ถูกค้นพบขึ้นมาและกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของโลก อย่างเช่น นคร เปตรา (Petra) นครหินแกะสลักขนาดใหญ่ในประเทศจอร์แดน ที่เคยยิ่งใหญ่ในอดีตมาก่อน             เปตรา นครหินแกะสลักสุดยิ่งใหญ่                 เปตรา นครหินแกะสลัก อยู่ในประเทศจอร์แดน โดยนครแห่งนี้ถูกตั้งอยู่อย่างลึกลับภายในหุบเขา วาดี มูซา ซึ่งหุบเขาแห่งนี้ทอดตัวอยู่ระหว่าง ทะเลเดดซี และ อ่าวอะกาบา โดยมีหลักฐานว่ามนุษย์กลุ่มแรกที่เข้ามาตั้งรกรากอยู่ในที่แห่งนื้คือเอโดไนท์ สถานที่ท่องเที่ยว ซึ่งเข้ามาอาศัยตั้งแต่ช่วง 1,000 ปี ก่อนคริสตกาล แต่กลุ่มที่ทำการเจาะภูเขาและสร้างเป็นเมืองสุดยิ่งใหญ่ขึ่นมาคือ นาบาเทียน ที่เข้ามาอาศัยอยู่ในช่วง ศตรวรรษที่ 4 ก่อนคริสตกาล โดยนาบาเทียนได้ทำการเจาะ ภูเขา ขนาดใหญ่และสร้างเปตราขึ้นมา โดยในช่วงแรกนาบาเทียนใช้ชีวิตด้วยการเลี้ยงแกะ แต่พอระยะหลังๆ พวกเขาได้เปลี่ยนมาเป็นการคุ้มครองกองคาราวาน และด้วยความที่พวกเขามีความซื่อสัตย์อยู่ในระดับที่สูงมาก ทำให้การค้าขายของพวกเขาเจริญก้าวหน้าขึ้นอย่างรวดเร็วจนทำให้ เปตรา มีชื่อเสียงขึ้นมา             หายจากประวัติศาสตร์ ก่อนจะถูกค้นพบ                 เปตราเป็นเมืองที่ถือได้ว่าเป็นศูนย์กลางการค้าที่สำคัญที่เชื่อมตะวันตกและตะวันออก รวมถึงเหนือกับใต้ไว้ด้วยกัน และรุ่งโรจน์อย่างมากในช่วงปี […]