Logo
Версия для печати

Бумажка "сдаю жилье" является рекламой часть 2

Мельниченко СергейРазъяснения, что является рекламой, а что нет дал Сергей Мельниченко, директор КП Алупкинского гор совета "АЛУПКА-СЕРВИС"

  1. 1.Вопрос: что считается рекламой, а что нет?  И является ли подобная табличка на машине рекламой?

 
ОТВЕТ: На основании имеющихся В г.АЛУПКА нормативных документов имеем:

Додаток № 1 до рішення № 27
від 13.05.2011 р. IХ позачергової сесії
Алупкінської міської ради VI скликання

П Р А В И Л А
 розміщення зовнішньої реклами в місті Алупка

 
1. Загальні положення
Правила розміщення зовнішньої реклами в місті Алупка (далі - Правила) регулюють відносини, що виникають у процесі розміщення зовнішньої реклами у місті та визначають порядок надання дозволів на розміщення такої реклами.

2. Терміни та поняття
У цих Правилах терміни вживаються в такому значенні:
- алея - дорога в парку, саду, сквері, лісопарку, на бульварі, обсаджена, як правило, з обох боків деревами та чагарниками;
- виконавчий орган ради - виконавчий комітет міської ради;
- дозвіл - документ установленої форми, виданий розповсюджувачу зовнішньої реклами на підставі рішення виконавчого комітету міської ради, який дає право на розміщення зовнішньої реклами на певний строк та у певному місці;
- зовнішня реклама - реклама, що розміщується на спеціальних тимчасових і стаціонарних конструкціях, розташованих на відкритій місцевості, а також на зовнішніх поверхнях будинків, споруд, на елементах вуличного обладнання, над проїжджою частиною вулиць та доріг;
- місце розташування рекламного засобу - площа зовнішньої поверхні будинку, споруди, елемента вуличного обладнання або відведеної території на відкритій місцевості у межах населеного пункту, що надаються розповсюджувачу зовнішньої реклами в тимчасове користування власником або уповноваженим ним органом (особою);
- пішохідна доріжка - елемент дороги, призначений для руху пішоходів, облаштований у її межах чи поза нею і позначений дорожнім знаком;
- розповсюджувач реклами – особа, яка здійснює розповсюдження реклами;
- робочий орган – Комунальне підприємство «Алупка-Сервіс» (далі - Робочий орган);
- соціальна реклама – інформація будь-якого виду, розповсюджена в будь-якій формі, яка спрямована на досягнення суспільно корисних цілей, популяризацію загальнолюдських цінностей і розповсюдження якої не має на меті отримання прибутку;
- спеціальні конструкції - тимчасові та стаціонарні рекламні засоби (світлові та несвітлові, наземні та не наземні (повітряні), плоскі та об'ємні стенди, щити, панно, транспаранти, троли, таблички, короби, механічні, динамічні, електронні табло, екрани, панелі, тумби, складні просторові конструкції, аеростати, повітряні кулі тощо), які використовуються для розміщення реклами.
Інші терміни застосовуються у значенні, наведеному в Законі України "Про рекламу".
3. Регулювання діяльності у сфері розміщення зовнішньої реклами
3.1. Зовнішня реклама розміщується на підставі дозволів та у порядку, встановленому виконавчим комітетом міської ради відповідно до цих Правил.
Плата за видачу дозволів не справляється.
3.2. Регулювання діяльності з розміщення зовнішньої реклами здійснюється виконкомом міської ради через Робочий орган - Комунальне підприємство «Алупка - Сервіс». Робочий орган не може виступати заявником на розміщення зовнішньої реклами та одержувати дозвіл.
3.3. На територіях, будинках і спорудах зовнішня реклама розміщується за згодою їх власників (розпорядників) або уповноважених ними органів (осіб) з урахуванням архітектурних, функціонально-планувальних, історико-культурних чинників, типології елементів місцевого середовища та з додержанням правил благоустрою територій населених пунктів.
3.4. Розміщувати зовнішню рекламу на зелених насадженнях, методом пофарбування, наклеювання на поверхнях елементів вуличного обладнання, будинків та споруд забороняється.
3.5. У процесі регулювання діяльності з розміщення зовнішньої реклами Робочим органом залучаються представники об'єднань громадян та об'єднань підприємств, які провадять діяльність у сфері реклами.

 вопрос 2. Как проходить процедуру оформления ?
Ответ: Согласно имеющимся  у меня регламентирующим документам я должен делать так:

4. Повноваження Робочого органу

4.1. До повноважень Робочого органу належать:

- розгляд заяв розповсюджувачів зовнішньої реклами на надання дозволу, внесення змін у дозвіл, переоформлення дозволу та продовження строку його дії;

- надання у разі потреби розповсюджувачам зовнішньої реклами архітектурно-планувальних завдань на опрацювання проектно-технічної документації для розташування складних (дахових) рекламних засобів;

- прийняття рішення про встановлення пріоритету заявника на місце розташування рекламного засобу, продовження строку, на який встановлено зазначений пріоритет, або про відмову в установленні такого пріоритету;

- підготовка проекту рішення виконавчого комітету міської ради щодо надання дозволу чи про відмову в його наданні;

- видача дозволу на підставі рішення виконавчого комітету міської ради;

- укладення договорів на користування місцями, що знаходяться в міській комунальній власності, для розташування спеціальних конструкцій, згідно з цими Правилами;

- ведення інформаційного банку даних місць розташування рекламних засобів, плану їх розміщення та надання в установленому порядку інформації для оновлення даних містобудівного кадастру населених пунктів;

- подання територіальним органам спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у сфері захисту прав споживачів матеріалів про порушення порядку розповсюдження та розміщення реклами;

- підготовка і подання виконавчому комітету пропозицій щодо розмірів плати за надання послуг Робочим органом на підставі калькуляції витрат для прийняття відповідного рішення;

- підготовка проекту рішення виконавчого комітету міської ради щодо продовження строку дії дозволу, переоформлення дозволу у разі набуття права власності на рекламний засіб іншою особою, про демонтування  рекламного засобу, встановленого з порушенням порядку розміщення зовнішньої реклами.

4.2. Робочий орган здійснює інші повноваження відповідно до законодавства

 вопрос: Стоит ли, что то платить за легализацию рекламы?
ответ: 

9.5. Плата за тимчасове користування місцем розташування рекламних засобів, що перебуває у комунальній власності, встановлюється у порядку, визначеному органами місцевого самоврядування, а місцем, що перебуває у державній або приватній власності, - на договірних засадах з його власником або уповноваженим ним органом (особою). При цьому площа місця розташування рекламного засобу визначається як сума площі горизонтальної проекції рекламного засобу на це місце та прилеглої ділянки завширшки 0,5 метра за периметром горизонтальноїпроекції цього засобу. Для неназемного та недахового рекламного засобу площа місця дорівнює площі вертикальної проекції цього засобу на уявну паралельну їй площину. 

По опубликованным и утвержденным Решениям  № 20 от 14.01.2012г "Про затвердження ставок платежів за тимчасове та постійне використання місць розміщення спеціальних зовнішних рекламних конструкцій і зовнішньої реклами" , приложение № 1  ставка платежей за 1кв.м.-12 грн, без НДС, если размер меньше 1 кв.м.- платеж- как за 1кв.м.

Эти ставки принимались с участием   "рекламщиков" у которых рекл.по городу  и с 05.2012г.  применяются в Алупке. 


Вопрос: Какие будут штрафы? 
Ответ: согласно действующего законодательства-по закону Украины "О рекламе"( Ведомости ВР ,2004, № 8, стр.62) и решению админ.комисии исполкома г.Алупка.

Зачем все это делается?

1. Приведение рекламной деятельности в законное русло.
2. Сохранение единого архитектурного стиля города.
3. "Упорядочивание" по городу  расклейки рекламных объявлений
4. Наполнение местного бюджета-для решения вопросов по: выполнению  просьб и наказов избирателей: благоустройство города- установка "лежачих" полицейских около школ, садиков( Больничный тупик),  уборка мест размещения рекламных конструкций-за нерадивыми собственниками, обеспечение чистоты трассы по зоне ответственности г.Алупка,  для туристов и отдыхающих,  размещению социальной рекламы......

При этом я еще раз приглашаю заинтересованные стороны, изучить законы Украины  "О рекламе" и на основании его предлагать своим депутатам (по округам) принять решение по " удобному" для жителей города порядку.
 

кстати приглашаю  грамотных людей заниматься контролем рекламной деятельности в г.Алупка( в рабочий орган Алупкинского городского совета- КП "АЛУПКА-СЕРВИС")

С уважением, Сергей Мельниченко, инженер проектов

Интервью брал Хафизов Константин, видео Сергея Псарева  http://www.youtube.com/watch?v=yh1PvfBrKZc&;feature=player_embedded

Медиа

Похожие материалы (по тегу)

Последнее от Administrator

Алупкинский информационный портал www.alupkame.info работает с 2003 г. Создание и поддержка веб-сайтов в Ялте, Крыму, Киеве Империя Дизайна